Thị Diễm teleported to CON GÀ ĐEN

Thị Diễm wrote "#gà món ngon mỗi ngày 🤤🤤🤤🤤" at Đ. Song Hành, Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

#gà món ngon mỗi ngày 🤤🤤🤤🤤
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023