Thị Diễm teleported to Món Ăn Ngon

Thị Diễm wrote "hôm nay thử nấu món #thitkhoxã ngon tuyệt vời 👍💯👍#amthuc #thucan " at 70, 72 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023