youtube huyền teleported to Quán Cơm Ngon Hùng Nhất Ly

youtube huyền wrote "học nấu kiểu này ngon lắm các bà ơi #cá sốt cà vào bếp nấu nào #lamdong #vietnan 🍚🍚🍚😋😋🧑‍🍳🥘" at 70 Đ. Nguyễn Chí Thanh, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023