Bảo Nguyên teleported to Lẩu Băng Chuyền Osaka Bình Thạnh

Bảo Nguyên wrote "lẫu băng truyền nè mn ơi #lẫu #vietnam #talkomi" at 125, 127 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023