Bảo Nguyên teleported to ĐẶC SẢN TÂY BẮC

Bảo Nguyên wrote "đặc sản Tây Bắc siêu lạ #đăcsan #vietnam #talkomi" at 204 Đ. Hiệp Bình, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023