Bảo Nguyên teleported to DA GÀ CHIÊN GIÒN 004

Bảo Nguyên wrote "xe da gà chiên siêu ngon #daga #vietnam #talkomi" at 75 Vạn Kiếp, Phường 3, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023