Bảo Nguyên teleported to Chè Đà Nẵng

Bảo Nguyên wrote "chè chè nè mn ơi #chè #vietnam #talkomi" at 36 Hàng Cót, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023