hoa lài 🌺 🌹 🌷 teleported to Nhà Hàng Bò Nướng Hụi Lẩu Gầu Bò

hoa lài 🌺 🌹 🌷 wrote "quán ngon #bonuong #tom #haisan món nào cũng ngon 😋🥩🥩🥩🦐🦐🦐🦑🦑🦑🤤 #quanninh #Vietnam " at 5 Khu A9, Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023