Bảo Nguyên teleported to K-Pub

Bảo Nguyên wrote "buffet tiếp thôii #buffet #vietnam #talkomi" at 128 Đặng Văn Bi, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023