Bảo Hân teleported to Bánh Khọt Gốc Vú Sữa

Bảo Hân wrote "ăn sángg nào #bánhkhọt #vietnam #talkomi" at 14 Nguyễn Trường Tộ, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023