Bảo Nguyên teleported to Cháo sò huyết 207 Nguyễn Tri Phương

Bảo Nguyên wrote "cháo sò huyết nhiều siêu ngon #chaosohuyet #vietnam #talkomi" at 207 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022