Bảo Nguyên teleported to Cua Di Ba - Hem 565 Nguyen Trai

Bảo Nguyên wrote "cua dì ba nổi tiếng một thời #cua #vietnam #talkomi" at Hẻm 565 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022