Huyen My teleported to Quán Lẩu Thái Que 1191

Huyen My wrote "cho bữa sáng đầy năng lượng với nồi #lauthai nấu với nắm #thitheo #raucu #launamthai 🥙🥗🌮🌮🥘🥘🥘😋😋😋👍👍#nhabe #Talkomi " at 1191 Đ. Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022