Giang giang teleported to Quán cơm Gia Đình Nhỏ

Giang giang wrote "#cakho #haisan 🧑‍🍳🧑‍🍳🍚🍚🍚🍲🍲🍲" at 595a Lê Văn Lương, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023