Bảo Nguyên teleported to Gà Rán Hàn Quốc Kyedong Chicken BD

Bảo Nguyên wrote "các món với gà siêu ngon #vietnam #garan #vietnam " at NP5 - ô 15, Đ. 30 Tháng 4, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương 820000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023