Bảo Nguyên teleported to Truyen Ky 2 Rice Shop

Bảo Nguyên wrote "cơm người Hoa siêu ngon #cơmHoa #vietnam #talkomi #quanangantoi" at 185 An D. Vương, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023