Huyen My teleported to Quán Cơm Phan Rang

Huyen My wrote "món #canhchua mẹ nấu là ngon nhức quả nách #caphi #lame món ngon mỗi ngày #ninhthuan #Vietnam " at JXCW+83W, QL1A, Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023