Huyen My teleported to Quán cơm Đồng Nhân

Huyen My wrote "vào bếp làm nào #catim xào với nước tương #quan1 🍚🍚🍛🍛🍆🍆🍆🥕🥕🥒#tphcm" at 42 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023