Bảo Nguyên teleported to Hư tiếu A Tỷ

Bảo Nguyên wrote "hủ tiếu người Hoa #hủtieu #vietnam #talkomi" at 41/1 Ấp Mỹ Hòa 1, Chung Chánh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023