hoa Hồng 🌹 teleported to Quán Bún Bò Huế Nhân Trí

hoa Hồng 🌹 wrote "#bunbo ngon 🤤 #tphcm ngon tuyệt vời ☺️ 🤩 #quan10 #tphcm #Vietnam " at 295 Đ. Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023