Huyen My teleported to nhà hàng mỳ Ý và Pizza

Huyen My wrote "#mỳý #salad #phan3 đã hoành thành xông ăn thôi nào cả nhà 🏠 🧅🧄🍅🍝🍝🍝🥂🥂🥂🍻#quan1 # tphcm" at 18bis, 30B Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023