Huyen My teleported to nhà hàng mỳ Ý và Pizza

Huyen My wrote "#phan1 chuẩn bị cho bữa ăn 🍽 #mỳý🍝🍝🍝🥂🥂#quan1 #tphcm" at 18bis, 30B Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023