Huyen My teleported to Quán bột chiên

Huyen My wrote "#botchien #mixao món ăn ở đay rất ngon giá các lại bình dân nữa #" at 7 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023