Bảo Hân teleported to Quán Kem - Trà Sữa

Bảo Hân wrote "tự làm kemm luôn nè🤤 #kem #nhahang #vietnam #talkomi" at 7 Nguyễn Cảnh Chân, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023