Bảo Nguyên teleported to Quốc Sử Quán

Bảo Nguyên wrote "một quán cơm của nguoief Hoa #cơmHoa #quanangantoi #vietnam #talkomi" at Quốc Sử Quán, Thuận Thành, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023