Bảo Nguyên teleported to CoCo Ichibanya Vietnam - Lý Tự Trọng

Bảo Nguyên wrote "cà ri Nhật thì baoo ngonn #cariNhat #vietnam #talkomi" at Lầu 1, 13 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023