Thị Diễm teleported to CON GÀ ĐEN

Thị Diễm wrote "#gachien #nuocmam ngon nấu tại nhà #thucan #amthuc " at Đ. Song Hành, Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023