Linh Nguyen teleported to Nhà Hàng Hải Sản Cá Lửa Đà Nẵng

Linh Nguyen wrote "đặc sản quê tôi thích nhất #haisan #mực #cua #tôm #đànẵng Việt Nam 🐙🦑🦀🦞🦐🦞🦀🦑🐙" at 04 Bình Minh 4, Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022