Bảo Nguyên teleported to Xôi Vinh

Bảo Nguyên wrote "xôi ở Vinh nó khác lắm mn ơi #xôitrung #vietnam #talkomi" at 39 Tố Hữu, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023