Bảo Nguyên teleported to KIBIPOT- Lẩu sườn bò bách thảo cay

Bảo Nguyên wrote "quân lẫu siêu ngoan #lẫu #quanananquayta #vietnam #talkomi" at 1, 8 Đ. Hồ Tùng Mậu, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022