Linh Nguyen teleported to Tiệm Rượu Phố Đèn Lồng

Linh Nguyen wrote "#rưou nhậu nào #rượutay 🥂🥂🥂🥂🥂" at 18c Đường Trần Khánh Dư, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022