Huyen My teleported to Quán Phở Uyên

Huyen My wrote "#pho việt nam 🇻🇳 món ngon mỗi ngày 🤤🤤#Talkomi #dalac #lamdong " at 10 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023