Lài Hoa teleported to BÒ LEO THANG - Bờ sông Bình Lợi

Lài Hoa wrote "Không gian bờ sông 1,000m2 tại Bình Thạnh (cuối đường Bình Lợi). Món ngon đa dạng từ 89k, bia 20k! #japanese #korean nearby restaurant #TPHCM #Saigon " at 401 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023