Bảo Hân teleported to Nhà hàng Bên Sông

Bảo Hân wrote "món tráng miệng😜 #bánhbôbglan #dưahấu #talkomi #vietnam #nhahang" at 74, 35 Đ. 27, khu phố 5, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023