Bảo Hân teleported to Cơm Tấm Sài Gòn

Bảo Hân wrote "măm măm măm 🤤 #cơmtấm #vietnam #talkomi" at 46 Đường Tô Hiệu, Kinh Dinh, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022