Huyen My teleported to Tiệm Bánh Sầu Riêng Như Ý

Huyen My wrote " #banhsaurien chiên Gòn ăn rất ngon 😋 #hocmon # quan12 #Talkomi 🥟🥟🥟" at 12A2, Đông Hưng Thuận 42, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023