Lài Hoa teleported to Dau Ky

Lài Hoa wrote "wokhay master dry chow hot fun stir fry #Canto style Hong Kong Dậu Ký fried #rice restaurant cơm gà xôi mỡ nearby in #tphcm #saigon cánh gà chiên nước mắm #grab" at 74A Khánh Hội, Phường 4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022