Bảo Nguyên teleported to Cơm tấm Long Xuyên

Bảo Nguyên wrote "cơm tấm ở sào gòn nhưng theo hương vị long xuyên #cơmtamlongxuyen #vietnam #talkomi" at M8D Hương Giang, Cư xá Bắc Hải, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022