Linh Nguyen teleported to Quán Trái Cây 1102

Linh Nguyen wrote "#traimay nó lạ lắm nhưng hương vị cũng được nhà mọi người #dongnai #vietnam 🤔🐵🙊🙉" at 133 Đ. Phan Trung, Kp2, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022