Bảo Hân teleported to Ca Mau Banh Xeo - Banh Khot Restaurant

Bảo Hân wrote "nóng hổi nè🤤 #bánhkhọt #vietnam #talkomi" at 21 Lê Lợi, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022