Lài Hoa teleported to Ushi Mania - Japanese Meat Bar

Lài Hoa wrote "Japanese aging beef bar nearby 📍 Tầng 3, AEON Mall Tân Phú, TPHCM. 🕒 10:00 - 21:00 (last order 20:30) ☎ 0287 306 9795 - 089 6631 707. #UshiMania #Japanese " at Lô T26, Tầng 3 Aeon Tân Phú, 30 Đường Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023