Bảo Nguyên teleported to Cơm chiên da gà vỉa hè Quận 4

Bảo Nguyên wrote "cơm chiên da giòn nhìn siêu bắt mắt #cơmchien #vietnam #talkomi" at 2 Nguyễn Hữu Hào, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023