Bảo Nguyên teleported to HOÀNG GIA - GÀ RÁN -TRÀ SỮA

Bảo Nguyên wrote "gà rán giòn giòn thôi #garan #vietnam #talkomi" at 14 Đ. TMT 13, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023