Bảo Hân teleported to Bánh Xèo Quang Trung

Bảo Hân wrote "bánh xèo biểnnnn #vietnam #talkomi #banhxeo" at HX9R+J3Q, Phủ Hà, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023