Bảo Nguyên teleported to Bánh cuốn Quảng Đông

Bảo Nguyên wrote "bánh cuốn của người Hoa giữa lòng Sài Gòn #bánhcuon #vietnam #talkomi" at 26 Dương Đình Nghệ, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023