Huyền Bùi teleported to Quán Bò Kho Mẹ Nấu

Huyền Bùi wrote "bò kho nấu tại nhà thắm đậm hương vị #thitbo #bokho #thucan #hocmon" at 1, 56/1 Phan Văn Hớn, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023