Bảo Nguyên teleported to Ốc Vỉa Hè

Bảo Nguyên wrote "ốc ngon ngon mn ơii #ốc #vietnam #talkomi" at 22 Đường Bến cá, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023