Bảo Nguyên teleported to A Mà Kitchen

Bảo Nguyên wrote "bài ngư với vịt quay nhìn siêu ngon #vịtquay #vietnam #talkomi" at F6, 62 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022