Bảo Nguyên teleported to Bún thịt nướng Kiều Bảo

Bảo Nguyên wrote "bún thịt nướng Hà Nội #búnthinuong #vietnam #talkomi" at 339, 12 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022