Bảo Nguyên teleported to Nướng Ngói Số1

Bảo Nguyên wrote "nhiều nhiều món hấp dẫn quá #đồnuong #vietnam #talkomi" at 36 P. Quảng Bá, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 100000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023